VC Short Project

ShortProject.m

Script principal -dividit en seccions comentades- que fa el cos del projecte.

DetectarUlls.m

Script que et diu la matriu de confusió dels classificadors d'ull donats un paràmetres.

MillorsValorsDTUlls.m

Script que executa DT amb diferents paràmetres per veure quin és el millor per classificar ulls

MillorsValorsKNNUlls.m

Script que executa KNN amb diferents paràmetres per veure quin és el millor per classificar ulls.

DetectarMirada.m

Script que et diu la matriu de confusió dels classificadors de mirada donats un paràmetres.

MillorsValorsDTMirada.m

Script que executa DT amb diferents paràmetres per veure quin és el millor per classificar la mirada.

MillorsValorsKNNMirada.m

Script que executa KNN amb diferents paràmetres per veure quin és el millor per classificar la mirada.

AnalitzarImatge.m

Script que et busca els ulls d'una imatge a l'atzar.

ClassificacioManual.m

Script que classifica manualment si la persona de la imatge està mirant o no a càmera (dividit en dos scripts diferents).