VC Short Project

Resultat detector d'Ulls amb k=20